PKN
Gereformeerde Kerk te Rhoon
 
WELKOM WELKOM

Welkom op de site van de Gereformeerde Kerk te Rhoon.

Mist u iets op deze site, of staan er onjuistheden in, laat het ons weten op het mailadres van de redactie: 

 
Portret van de gemeente Portret van de gemeente

Station-R heeft in het kader van Gebedshuis van de week een portret van onze gemeente gemaakt. klik hier om dit te zien

 
Maranathakerk op Facebook

Maranathakerk op Facebook

De Maranathakerk is sinds januari 2014 ook op Facebook actief!

Sociale media worden steeds belangrijker in de communicatie en daarom wil de Maranathakerk ook graag gebruik maken van dit medium naast de reguliere website.

Je kunt je aanmelden voor de pagina via onderstaande link. Als je de pagina ” leuk vindt” , dan krijg je voortaan alle mededelingen via je Facebook account en verder kan je daar alle dingen doen die je normaal ook op Facebook doet: leuk vinden, delen, reageren, etc. Het voordeel is dat je als eerste de nieuwe mededelingen ziet en je kunt direct reageren.

Klik hier voor de link.

 
Veertigdagentijd – Lijdenstijd Veertigdagentijd – Lijdenstijd

Wat in het verleden de Lijdenstijd werd genoemd is tegenwoordig de veertigdagentijd in het kerkelijk jaar. In protestantse kerken wordt in de weken voor Pasen de Lijdenstijd gevierd. Vieren in de betekenis van dat de zondagse erediensten in het teken staan van de (lijdens)weg die Jezus moest volgen. Onder invloed van de zogenaamde 'liturgische beweging' die zich richtte op de ontwikkeling van een oecumenische liturgie (met behoud van eigenheid) is de veertigdagentijd een begrip geworden. In deze periode van het kerkelijk jaar staat de bewustwording en het doorgronden van het lijden en sterven van Jezus Christus centraal. Een lijden dat Hij moest doorstaan, opdat de wereld van schuld en zonde bevrijd zou worden. Daarin ligt onze hoop, onze verzoening, ons leven in eeuwigheid. Het kruis is het teken van de verlossing en overwinning op het kwaad.

Dit jaar loopt de veertigdagentijd van Aswoensdag 10 februari tot en met zaterdag 26 maart. Op zondag 27 maart is het Pasen. De veertigdagentijd duurt 46 dagen omdat er zes zondagen in deze periode vallen. De zondag is de dag van de opstanding van Jezus en daarom een feestdag. En op een feestdag wordt niet gevast.
In de Bijbel is veertig een belangrijk getal. Jezus was bijvoorbeeld veertig dagen in de woestijn om te vasten en te bidden. En veertig jaar trok het volk Israël door de woestijn voordat zij in het beloofde land aankwamen. Het is een getal dat duidt op voorbereiding en overgang.

Tegenwoordig vindt het idee dat in deze periode wordt gevast om de bezinning kracht bij te zetten steeds meer ingang. Iedereen die vast heeft daar zijn eigen redenen en eigen manier voor. Door bijvoorbeeld niet te snoepen of geen alcohol te drinken sta je stil bij de overvloed die wij hebben. Sommige mensen kijken geen tv of gebruiken geen social media. Je houdt dan tijd over: om te bidden, na te denken over je geloof of om iets te doen voor een ander.

U kunt dit jaar op heel veel manieren uw eigen lijdenstijd/veertigdagentijd vorm geven. Bezinning (en dus niet alleen op zondag) staat voorop. Vasten kan, bidden is goed, nadenken over je geloof is bijna een 'must'. Daarvoor is het lijden en sterven van Jezus Christus een prachtig uitgangspunt. Waarom? Omdat Zijn lijden en sterven uitmondt in Zijn opstanding met Pasen. De dood en het kwaad zijn dan overwonnen. Hierdoor leven wij in een open relatie met God. Bewust van onze kleinheid mogen we samen met Hem door het leven gaan in Zijn grootsheid. Ik doe u nog een aantal suggesties hoe u de lijdenstijd/veertigdagentijd kunt gebruiken om tot bezinning te komen.

Een handig middel om jezelf aan te sporen om je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste is de 40dagentijd-app van KerkinActie. Vanaf februari 2016 gratis te downloaden via Google Play en de iTunes App Store. Een handig middel om jezelf aan te sporen om je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste. (www.kerkinactie.nl/40dagentijd)

De nieuwe veertigdagenkalender van Tear heet: Veertig dagen opstaan. Ieder jaar geeft Tear deze bijzonder scheurkalender uit. Met nieuwe thema’s en materialen voor zelfstudie, de kerk of bijbelkring. Tear helpt kerken om samen met hun dorp of wijk initiatieven te ontplooien tegen armoede en hulp te verlenen bij rampen en conflicten. Dat doen ze via hun partnerorganisaties, die met hun deskundigheid deze kerken toerusten, adviseren en ondersteunen. In Nederland daagt Tear mensen uit om na te denken over hun levensstijl en de gevolgen daarvan voor de armen. Dat doen ze met behulp van campagnes en actiemodellen. En Tear verbindt kerken in Nederland met kerken overzee om een wederzijds proces van leren en bemoedigen te stimuleren.

Op de website van www.beeldmeditaties.nl vindt u bij elke dag in het kerkelijk jaar een gesproken meditatie bij een schilderij, object of andere kunstvorm.
Ik wens u een goede periode met God in de lijdenstijd/veertigdagentijd.

 
 
Nieuw op site
- laatste update muzikale Kerkenfietsroute

- verslagen Oradea reis 2016

- ZWO-reis naar Roemenië

- de kerktuin

- vacatures

- muzikale KerkenFietsroute

 
 
Stiltehoek kerk gereed

Op de laatste zondag van het kerkelijkjaar 2015 is de stiltehoek in de Maranathakerk gereed. Kijk ook in het fotoalbum voor meer foto's
 
Opbrengst Snuffelmarkt
De bruto opbrengst van de Snuffelmarkt van de Maranathakerk is inclusief de voor-verkoop in de Snuffelloods € 9.500
 
Collectebonnen
Heeft u al eens overwogen om bij de collecten, bonnen te gaan gebruiken ? De bonnen zijn geldig voor alle collecten van de Gereformeerde Kerk en van de Hervormde Gemeente in Rhoon.

De kosten voor aanschaf van collectebonnen zijn eventueel, samen met andere giften aan goede (erkende) doelen en bijvoorbeeld uw vrijwillige bijdrage aan de kerk, aftrekbaar van uw inkomen bij de aangifte Inkomstenbelasting. Hierbij wordt wel rekening gehouden met een drempelbedrag.

Het bestellen van collectebonnen is eenvoudig, u maakt op rekening NL04RABO011.89.79.892  t.n.v. Geref.Kerk Rhoon, het bedrag over waarvoor u collectebonnen wenst te ontvangen onder vermelding van de gewenste soort geel, blauw of wit en het aantal daarvan. Na bijschrijving van het bedrag op de rekening van de Kerk worden de bonnen bij u thuisbezorgd. Bestelt u voor de eerste maal, vermeldt dan ook even uw adres in de omschrijving van uw bankopdracht.

Wij hebben de volgende collectebonnen:

1 geel vel collectebonnen 20 x euro 0,75 = euro 15,-
1 blauw vel collectebonnen 20 x euro 1,25 = euro 25,-
1 wit vel collectebonnen 20 x euro 2,50 = euro 50,-

 
Voor de gebruikers van het forum
De kerkenraad heeft een voorkeur dat de gebruikers van het forum hun eigen naam gebruiken i.p.v. een alias.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.