PKN
Gereformeerde Kerk te Rhoon
 
Plaats en tijden

interieur Maranathakerk
Plaats en tijden

De kerkdiensten worden als regel gehouden in de Maranathakerk, Kleidijk 2 in Rhoon. De zondagse diensten beginnen in de wintermaanden (van 1 oktober tot en met 31 maart) om 10:00 uur en in de zomermaanden (van 1 april tot en met 30 september) om 9:30 uur.
Gemeenschappelijke diensten in de Dorpskerk worden gehouden in de Dorpskerk aan de Dorpsdijk 63.
Avondmaalsdiensten in de Klepperwei worden gehouden de het gelijknamige zorgcentrum aan de Zwaluwenlaan 1.

 
Oecumenische viering op zondag 27 januari om 10:00 uur in de Dorpskerk-Rhoon Oecumenische viering op zondag 27 januari om 10:00 uur in de Dorpskerk-Rhoon

De Raad van Kerken en MissieNederland kennen een lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van ruim 150 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen christenen mee. Door samen te bidden blijken zij onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk tonen ze hun verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.
"Week van Gebed 2019 zet het recht voor ogen"  

'Recht voor ogen’ is het thema van dit jaar voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Wij sluiten deze week af met een viering van en voor alle kerken uit Albrandswaard op zondag 27 januari om 10:00 uur in de Dorpskerk-Rhoon. In de eigen kerken is die zondag dus géén viering.
Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium 16 vers 10-20, en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid. 
Wij hopen op belangstelling van veel kerkgangers uit Poortugaal en Rhoon en elders om deze viering bij te wonen. Voorgangers zijn mw. Marianne Pompert en mw. Sjaan van de Poll – Kuijs.  En met muzikale ondersteuning van een gelegenheidskoor met zangers en zangeressen uit de div. kerkkoren uit onze dorpen. Komt allen!
 

 
Diensten in januari Diensten in januari

datum tijd plaats voorganger bijzonderheden
1-1 10:30 Maranathakerk ds. G.H. v.d. Graaf gez. nieuwjaars- viering
6-1 10:00 Maranathakerk ds. R. maas bevestiging ambtsdragers
13-1 10:00 Maranathakerk ds. D.G. ter Horst (Hellevoetsluis)  
20-1 10:00 Maranathakerk ds. R. Maas Heilig Avondmaal
25-1 19:00 Klepperwei ds. G.H. van de Graaf Heilig Avondmaal
27-1 10:00 Dorpskerk Rhoon Gebedsdienst voor de eenheid Alle PKN kerken en de RK kerk in Albrandswaard

 
Diensten in februari Diensten in februari

Datum tijd plaats voorganger bijzonderheden
3-2 10:00 Maranathakerk ds. S.A. van de Graaf - Leentfaar (Rhoon)  
10-2 10:00 Maranathakerk ds. G.J. Robbemond  
10-2 15:00 Klepperwei zangdienst  
17-2 10:00 Maranathakerk ds. R. Maas  
24-2 10:00 Maranathakerk ds. R.J. Wilschut (Hoogvliet)  

 
Diensten in maart Diensten in maart

datum tijd plaats voorganger bijzonderheden
1-3 15:00 Klepperwei gemeenteleden wereldgebedsdag
3-3 10:00 Maranathakerk ds. R. Maas  
10-3 10:00 Maranathakerk ds. H.M. Perfors (Brielle)  
17-3 10:00 Maranathakerk ds. R. Maas Heilig Avondmaal
24-3 10:00 Maranathakerk ds. J.W. Stam  
31-3 10:00 Maranathakerk ds. R. Maas  

 
Ochtendgebed Ochtendgebed

Gebed is noodzaak. Zonder gebed is er geen kerk. Het werk in het koninkrijk van God wordt gedragen door gebed. Veel gebed doen we persoonlijk. Het is mooi om daar met mensen over te spreken. Hoe zij dat doen, wanneer en hoe vaak. Gezamenlijk gebed vindt vooral plaats in de eredienst, in de verschillende bijeenkomsten en activiteiten. Als predikant is gebed voor de gemeente, de gemeenteleden en voor de predikant zelf ook noodzaak. Natuurlijk doe ik dat zelf, maar ik zou dat ook graag samen met anderen doen. Daarom is er iedere donderdag een ochtendgebed. Daarin lezen we een Bijbeltekst, verzamelen gebedspunten en gaan we in gebed. Tijdstip van 9:45 tot 10:15 uur. Bidt u mee? Ik zie u dan in de werkruimte voor de predikant. Heeft u interesse, maar komt dit tijdstip u niet uit, laat mij dat dan (ook) weten. 

 
Beluisteren van de kerktelefoon Beluisteren van de kerktelefoon

Hoe beluister ik de kerktelefoon
Het beluisteren van de kerktelefoon kan tegenwoordig op twee manieren:
1. Via www.audioserver.nl of-
2. Via www.kerkdienstgemist.nl

Druk op 'Meer' voor verdere informatie

lees meer »
 
En als de kerktelefoon het niet doet? En als de kerktelefoon het niet doet?

Soms doet helaas de kerktelefoon het niet. Neem dan z.s.m. contact op met de koster van de kerk, telefoon 010-5015477 / 06-12284381. Als de fout aan onze kant ligt, kunnen wij deze proberen te herstellen. Wilt u wel bellen voor de kerkdienst begint?

Hartelijk dank.

 
 
Nieuw op site

- Oecumenische viering op 27-1

- Concert Dimensions junior

- Data oud papier container 2019

- Kerkdiensten januari, februari en maart 2019

- Schema Mededelingenblad 2019

- Nieuwe Liturgische kleden

 
 
Collectebonnen
Heeft u al eens overwogen om bij de collecten, bonnen te gaan gebruiken ? De bonnen zijn geldig voor alle collecten van de Gereformeerde Kerk en van de Hervormde Gemeente in Rhoon.

De kosten voor aanschaf van collectebonnen zijn eventueel, samen met andere giften aan goede (erkende) doelen en bijvoorbeeld uw vrijwillige bijdrage aan de kerk, aftrekbaar van uw inkomen bij de aangifte Inkomstenbelasting. Hierbij wordt wel rekening gehouden met een drempelbedrag.

Het bestellen van collectebonnen is eenvoudig, u maakt op rekening NL04RABO011.89.79.892  t.n.v. Geref.Kerk Rhoon, het bedrag over waarvoor u collectebonnen wenst te ontvangen onder vermelding van de gewenste soort geel, blauw of wit en het aantal daarvan. Na bijschrijving van het bedrag op de rekening van de Kerk worden de bonnen bij u thuisbezorgd. Bestelt u voor de eerste maal, vermeldt dan ook even uw adres in de omschrijving van uw bankopdracht.

Wij hebben de volgende collectebonnen:

1 geel vel collectebonnen 20 x euro 0,75 = euro 15,-
1 blauw vel collectebonnen 20 x euro 1,25 = euro 25,-
1 wit vel collectebonnen 20 x euro 2,50 = euro 50,-

 
Voor de gebruikers van het forum
De kerkenraad heeft een voorkeur dat de gebruikers van het forum hun eigen naam gebruiken i.p.v. een alias.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.