PKN
Gereformeerde Kerk te Rhoon
 
Bijbel in Gewone Taal in de verkoop! Bijbel in Gewone Taal in de verkoop!

Op woensdag 1 oktober werd na 7 jaar vertalen en hertalen de ‘Bijbel in Gewone Taal, kortweg BGT, gepresenteerd in het World Forum in Den Haag tijdens een feestelijke bijeenkomst, georganiseerd door het Nederlands Bijbelgenootschap dat dit jaar haar 200 jarig bestaan viert. Dominee Rob Maas die als promotor van de BGT aan het project heeft meegewerkt en ikzelf mochten bij de presentatie aanwezig zijn, en tezamen met ds. G.H. van de Graaf als vm. voorzitter van het Nederlands Bijbelgenootschap en zijn vrouw ds. S. van de Graaf-Leentfaar vormden wij de delegatie uit Rhoon. De Bijbel in Gewone Taal is een nieuwe vertaling van de gehele Bijbel, die primair is geschreven voor mensen die laaggeletterd zijn, voor wie Nederlands de tweede taal is, en gevangenen. Het taalgebruik is eenvoudig (maar zeker niet ‘plat’!) en de zinnen zijn niet langer dan 13 woorden. In deze vertaling is geput uit een woordenschat van ongeveer 3800 woorden, mensen met een gemiddeld niveau bezitten ongeveer een woordenschat van 11000 woorden. Door deze vertaling toe te spitsen op mensen voor wie de Nederlandse taal en het lezen ervan niet zo gemakkelijk zijn, is met de BGT de Bijbel voor een nóg veel breder publiek toegankelijk geworden. Tijdens de bijeenkomst in Den Haag werd dit aspect van vertalen naar ‘gewone taal’ middels een presentatie verder uitgelegd en was er muzikale omlijsting door muziekgroep ‘Adlicious’ die enkele teksten uit de BGT op muziek hadden gezet en ten gehore brachten. Ook werden enkele Bijbelse figuren uitgebeeld door toneelgroep Aluin. Onbetwist hoogtepunt tijdens de bijeenkomst was de overhandiging van de Bijbel in Gewone Taal aan Koning Willem-Alexander, die zijn moeder Prinses Beatrix heeft opgevolgd als beschermheer van het Nederlands Bijbelgenootschap. Ook ikzelf heb de BGT gekocht, en ik kan niet anders zeggen dat het een indrukwekkende vertaling is geworden, waarin de bekende Bijbelverhalen in ‘gewone taal’ toch weer een hele nieuwe dimensie krijgen, zonder dat er iets tekort wordt gedaan aan de betekenis. Ook het feit dat de Bijbel met de BGT voor een veel groter publiek nu ‘leesbaar’ geworden is vind ik een groot compliment aan het Nederlands Bijbelgenootschap waard! Ook in Albrandswaard zal er op 19 november in de Maranathakerk Rhoon een avond worden gewijd aan deze Bijbel in Gewone Taal waar in de volgende editie van het kerkblad meer informatie over zal volgen. Alvast van harte uitgenodigd! De Bijbel in Gewone Taal is bij onze Albrandswaardse boekhandels en internet volop te verkrijgen, van harte aanbevolen!!
Sander van der Kaaij.

 
“SOOS.” “SOOS.”

Wat heeft dat nu weer te betekenen, zal menigeen zich afvragen. En blijkbaar dringt ook bij velen van U nauwelijks door dat dit woord staat voor een maandelijkse bijeenkomst van mannen die de pensioen gerechtigde leeftijd al lang zijn overstegen.
Toch is het al weer meer dan 20 jaar geleden dat zo’n 25 mannen voor het eerst in één van de zalen van de Maranathakerk bij elkaar waren om te starten met een toen nog naamloze groep die als doel had om maandelijks “gewoon bij elkaar te zijn.”
Afgesproken werd om elke eerste woensdag van de maand in de hal van de kerk van 10.00u.-12.00u gezellig onder elkaar te zijn. De toen nog Commissie van Beheer ging gaarne akkoord.
 

lees meer »
 
Wereldwinkel Wereldwinkel

WereldWinkel speciaal voor u.

Zending en missie hebben van oudsher een dubbele taak. Naast het verkondigen van het woord ook het geven van daadwerkelijke ondersteuning.
Je kan zeggen dat de WereldWinkel voortbouwt op die tweede taak. Op een aangepaste manier: we geven geen hulp, maar gaan uit van de werklust en inventiviteit van de mensen in de derde wereld.
De werkelijkheid is, dat wij onze westerse economie afschermen voor producten uit de derde wereld door importbeperkingen. Hard werkende mensen krijgen zo geen eerlijke kans.

lees meer »
 
 
Nieuw op site

- Oecumenische viering op 27-1

- Concert Dimensions junior

- Data oud papier container 2019

- Kerkdiensten januari, februari en maart 2019

- Schema Mededelingenblad 2019

- Nieuwe Liturgische kleden

 
 
Collectebonnen
Heeft u al eens overwogen om bij de collecten, bonnen te gaan gebruiken ? De bonnen zijn geldig voor alle collecten van de Gereformeerde Kerk en van de Hervormde Gemeente in Rhoon.

De kosten voor aanschaf van collectebonnen zijn eventueel, samen met andere giften aan goede (erkende) doelen en bijvoorbeeld uw vrijwillige bijdrage aan de kerk, aftrekbaar van uw inkomen bij de aangifte Inkomstenbelasting. Hierbij wordt wel rekening gehouden met een drempelbedrag.

Het bestellen van collectebonnen is eenvoudig, u maakt op rekening NL04RABO011.89.79.892  t.n.v. Geref.Kerk Rhoon, het bedrag over waarvoor u collectebonnen wenst te ontvangen onder vermelding van de gewenste soort geel, blauw of wit en het aantal daarvan. Na bijschrijving van het bedrag op de rekening van de Kerk worden de bonnen bij u thuisbezorgd. Bestelt u voor de eerste maal, vermeldt dan ook even uw adres in de omschrijving van uw bankopdracht.

Wij hebben de volgende collectebonnen:

1 geel vel collectebonnen 20 x euro 0,75 = euro 15,-
1 blauw vel collectebonnen 20 x euro 1,25 = euro 25,-
1 wit vel collectebonnen 20 x euro 2,50 = euro 50,-

 
Voor de gebruikers van het forum
De kerkenraad heeft een voorkeur dat de gebruikers van het forum hun eigen naam gebruiken i.p.v. een alias.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.