PKN
Gereformeerde Kerk te Rhoon
 
Project diaconie Project diaconie

Stichting Diaconaal Havenproject is het gezamenlijke gekozen project waarvoor in het eerste halfjaar van 2018 totaal drie maal voor zal worden gecollecteerd. De eerste keer zal zijn op 11 februari a.s..
De Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam is bijna volledig afhankelijk van giften van diaconieën.
Het werk dat zij doen is: “bezoek aan schepen waar mensen in nood zijn (en zo nodig hulpverlening), alsmede bezoek aan zeelieden die in een ziekenhuis aan de wal liggen.
Wij merken dat dit onverminderd nodig is, én zeer wordt gewaardeerd door zeevarenden”, aldus het info bulletin. Meer informatie is te vinden op de webside: www.diaconaalhavenproject.nl
Van harte aanbevolen.

 
ZWO- project ZWO- project

In de eerste 4 maanden van 2018 zijn de ZWO collectes in beide kerken bestemd voor Casa Lumina, het sociaal centrum van de St. Oost- Europa Zending in Oradea, Roemenie. Ook hopen we dit jaar met een groep gemeenteleden uit Rhoon ( e.o.?) weer de inmiddels traditionele reis te gaan maken naar Casa Lumina. De bedoeling is om deze reis weer in de meivakantie 2018 te gaan maken.

 
 
Nieuw op site

- Oecumenische viering op 27-1

- Concert Dimensions junior

- Data oud papier container 2019

- Kerkdiensten januari, februari en maart 2019

- Schema Mededelingenblad 2019

- Nieuwe Liturgische kleden

 
 
Collectebonnen
Heeft u al eens overwogen om bij de collecten, bonnen te gaan gebruiken ? De bonnen zijn geldig voor alle collecten van de Gereformeerde Kerk en van de Hervormde Gemeente in Rhoon.

De kosten voor aanschaf van collectebonnen zijn eventueel, samen met andere giften aan goede (erkende) doelen en bijvoorbeeld uw vrijwillige bijdrage aan de kerk, aftrekbaar van uw inkomen bij de aangifte Inkomstenbelasting. Hierbij wordt wel rekening gehouden met een drempelbedrag.

Het bestellen van collectebonnen is eenvoudig, u maakt op rekening NL04RABO011.89.79.892  t.n.v. Geref.Kerk Rhoon, het bedrag over waarvoor u collectebonnen wenst te ontvangen onder vermelding van de gewenste soort geel, blauw of wit en het aantal daarvan. Na bijschrijving van het bedrag op de rekening van de Kerk worden de bonnen bij u thuisbezorgd. Bestelt u voor de eerste maal, vermeldt dan ook even uw adres in de omschrijving van uw bankopdracht.

Wij hebben de volgende collectebonnen:

1 geel vel collectebonnen 20 x euro 0,75 = euro 15,-
1 blauw vel collectebonnen 20 x euro 1,25 = euro 25,-
1 wit vel collectebonnen 20 x euro 2,50 = euro 50,-

 
Voor de gebruikers van het forum
De kerkenraad heeft een voorkeur dat de gebruikers van het forum hun eigen naam gebruiken i.p.v. een alias.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.