PKN
Gereformeerde Kerk te Rhoon
 
Contact Contact

U kunt met ons contact opnemen via e-mail:

 

ALGEMENE GEGEVENS
Predikant: Ds. Rob Maas, Veenmos 15, 3069 AT  Rotterdam
Telefoon privé: 085-87 82 579, Telefoon werk: 06-24 82 06 39

e-mail:
Facebook: Dominee Rob Maas

Aanwezig in de Maranathakerk op dinsdag, woensdag en donderdag van 9:30 tot 17:30 uur.

Pastoraal meldpunt en coördinatie bezoekwerk - dhr. Eldert Kraak (Hoogeweg 16) Telefoon 010-5016665 email:
 

KERKENRAAD:
Voorzitter: A. Stortenbeker, Zantelweg 69, 3161 XR Rhoon Tel 010-5016867
e-mail:

Scribaat: W.J. Spoormaker, Havendam 9a, 3161 XB Rhoon Tel. 010-5060101
                                                      e-mail:

DIACONIE:
Voorzitter: dhr. W. van der Vorm, Singel 23, Tel. 010-5017911
Penningmr.: Wim Vrijhof, Breitnerlaan 7 Tel : 010-2028428.

Kerktelefoon: J. van der Kaaij, Ghijseland 53 Tel. 010-5015991
Kerkauto: J. van der Kaaij, Ghijseland 53 Tel. 010-5015991

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS:
Voorzitter: J. van der Kaaij, Ghijseland 53 Tel. 010-5015991
Secretaris:G.Buis-van Tilborg, Valkenier 11, Tel. 010-5015390.
Penningmeester: W van Dijk, De Esdoorn 1, Tel. 010-5013024

Kerkelijk Bureau: M.E. Scheurkogel-Kroeze, De Eik 34, 3161 JB Rhoon Tel. 010-5013520
VVB-adm.:  P.F. Bouman, Wilhelminastraat 9, Tel. 010-5017752

Kerkgebouw: Maranathakerk, Kleidijk 2
Koster: Koster van de week Tel. 010 5015477
e-mail:
Dringende zaken J. van der Kaaij, Ghijseland 53, 3161 VE Rhoon Tel. 010-5015991  of 06-53525551
 

VERHUUR KERK/ZALEN:Hans Visser, Julianastraat 19, 3161 .. Rhoon, tel 010-5013116

BANK/GIRONUMMERS:
Penningmeester Gereformeerde Kerk Rhoon
Bank NL04 RABO 0118 9798 92
of NL94 INGB 0000 2993 19

Penningmeester Diaconie/ZWO Geref. Kerk Rhoon
NL52 INGB 0000 5665 34

Penningmeester Evangelisatieraad
NL43 INGB 0000 7285 89

terug
 
 
Nieuw op site

- Oecumenische viering op 27-1

- Concert Dimensions junior

- Data oud papier container 2019

- Kerkdiensten januari, februari en maart 2019

- Schema Mededelingenblad 2019

- Nieuwe Liturgische kleden

 
 
Collectebonnen
Heeft u al eens overwogen om bij de collecten, bonnen te gaan gebruiken ? De bonnen zijn geldig voor alle collecten van de Gereformeerde Kerk en van de Hervormde Gemeente in Rhoon.

De kosten voor aanschaf van collectebonnen zijn eventueel, samen met andere giften aan goede (erkende) doelen en bijvoorbeeld uw vrijwillige bijdrage aan de kerk, aftrekbaar van uw inkomen bij de aangifte Inkomstenbelasting. Hierbij wordt wel rekening gehouden met een drempelbedrag.

Het bestellen van collectebonnen is eenvoudig, u maakt op rekening NL04RABO011.89.79.892  t.n.v. Geref.Kerk Rhoon, het bedrag over waarvoor u collectebonnen wenst te ontvangen onder vermelding van de gewenste soort geel, blauw of wit en het aantal daarvan. Na bijschrijving van het bedrag op de rekening van de Kerk worden de bonnen bij u thuisbezorgd. Bestelt u voor de eerste maal, vermeldt dan ook even uw adres in de omschrijving van uw bankopdracht.

Wij hebben de volgende collectebonnen:

1 geel vel collectebonnen 20 x euro 0,75 = euro 15,-
1 blauw vel collectebonnen 20 x euro 1,25 = euro 25,-
1 wit vel collectebonnen 20 x euro 2,50 = euro 50,-

 
Voor de gebruikers van het forum
De kerkenraad heeft een voorkeur dat de gebruikers van het forum hun eigen naam gebruiken i.p.v. een alias.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.